RPO WZ Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Pobierz

PO RYBY 2007 - 2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach pomocy finansowej na realizację środków obiętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013"

Pobierz