Projekt nr: POIR.03.04.00-32-0137/20-00

pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa GLOBMETAL Kamil Pawlak”

Nazwa Programu: Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny

Rozwój Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Numer Naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Podstawowym celem, jaki osiągnięty został dzięki realizacji projektu, jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowita wartość projektu: 237.342,51 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 237.342,51 PLN
Kwota dofinansowania: 237.342,51 PLN

 

Nasi partnerzy: