GLOBMETAL Kamil Pawlak realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

PROJEKTY INWESTYCYJNY:

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.05.00-32-W003/19 z dnia 11.03.2020r. [pobierz]

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.05.00-32-W007/21 z dnia 10.05.2022r .[pobierz]


DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY:

Projekt nr: POIR.03.04.00-32-0137/20 [pobierz]

Nasi partnerzy:

biokominki
gmpv
dekorta
bysil2023